PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNEK A 2017/18-AS TANÉVRE

SZITAKÖTŐ OKTATÁSI PROGRAM
PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNEK A 2017/18-AS TANÉVRE

Az alábbi adatlap kitöltésével hazai és határon túli magyar tannyelvű oktatási intézmények pályázhatnak ingyenes részvételre a SZITAKÖTŐ integrált ökológiai oktatási programban a 2017/2018-as tanévben.

Az oktatási programról itt olvashat részletesebben: http://ligetmuhely.com/oktatasi-program/

A pályázati adatlapot elektronikusan kell kitölteni és a Word dokumentumot visszaküldeni az info@szitakoto.com e-mail címre.

Kérjük, győződjenek meg róla, hogy a beküldést követő 72 órán belül megkapták a pályázat beérkezését nyugtázó e-mailt.

LETÖLTHETŐ ADATLAP elérhető itt:
http://ligetmuhely.com/liget/szitakoto-palyazat-iskolak-reszere/

Beküldési határidő: 2017. május 12.

További információ
HORGAS JUDIT programvezető
info[kukac]szitakoto.com
+36.20.322.68.69

Forrás: pafi.huMunkám visszavár pályázat

Munkám visszavár pályázat 2017 Nevezd be munkáltatódat CSED-ről, GYED-ről és GYET-ről visszatérő szülőként a
“VISSZAFOGADÓ MUNKAHELY DÍJ”-ra!

“Mi lenne, ha a szülés után ott folytathatnám a munkát, ahol abbahagytam?” – kérdezi Nóra a JÓL-LÉT Alapítvány filmjének várandós főszereplője, aki szülés utáni munkavállalási lehetőségeit mérlegeli.
http://www.youtube.com/watch?v=fXwySUDkwk0&feature=results_video
Ismerős az élethelyzet?

Ha Veled megtörtént, hogy 2016-ban CSED, GYES, GYED, GYET után, hosszabb gyerekápolás miatti otthonlét után vissza tudtál térni korábbi munkahelyedre, el tudtál helyezkedni?
Akkor ezt írd meg nekünk!
Történeteddel már be is nevezted munkaadódat a “VISSZAFOGADÓ MUNKAHELY DÍJ”-ra.

FolytatásMagyar Termék Nagydíj 2017.

Magyar Termék Nagydíj 2017.

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa,:az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft., a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt., a Nádudvari Élelmiszer Kft., a Poli-Farbe Vegyipari Kft., a ProfessionCert Kft., valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiemelt támogatásával országos, nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a 2017. évi Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának elnyerésére.
1. sz. Melléklet: Jelentkezési Lap a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy elnyerésére 2017-ben kiírt pályázatra
2. sz. Melléklet: Pályázati Felhívás és Eljárásrend 4.2.9. pont részletezve
3. sz. Melléklet: Védjegyhasználati Szerződés minta

A pályázat szakmai támogatói: a Közbeszerzési Hatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

1. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat küldetése
A Magyar Termék Nagydíj kitüntető cím azon áruk, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen jó minőségű termékek előállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának.
A pályázat díjazottjai olyan példaértékű modelleket jelenítenek meg, amelyek hozzájárulnak a gazdaság fejlesztéséhez.
A Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy megtestesíti, kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét a tanúsított minőség iránt.
A Magyar Termék Nagydíj kitüntető címet és a tanúsító védjegy használati jogát önkéntesen benyújtott pályázat alapján lehet elnyerni.
A pályázati rendszer tisztaságát és sérthetetlenségét objektív követelményrendszer, pártatlan és független szakértői testület bírálata jelenti.
Az odaítélt védjegy használatát a kiírók rendszeresen ellenőriztetik, ezzel is garantálva a folyamatos minőségi színvonalat a felhasználók, fogyasztók felé.

2. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat célja
– Ismerje el a pályázatra benyújtott áruk és szolgáltatások magas minőségi színvonalát.
– Segítse elő nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését.
– Járuljon hozzá a pályázaton minősítést szerzett termékek gyártóinak piaci munkájához, export-tevékenységének fejlesztéséhez.
– Nyújtson egyértelmű segítséget az árukat és szolgáltatásokat megvásárló fogyasztóknak a minőségtudatos választásban.
– Járuljon hozzá az egészségtudatos, energia-hatékony termékek fejlesztéséhez és forgalmazásához.
– A pályázati rendszer szolgálja a gyártók, a forgalmazók és szolgáltatók aktív minőségpolitikájának fejlesztését.
– Támogassa a magas hozzáadott értékű, tudásalapú termékek megjelenését és a szellemitulajdon-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését.

3. A pályázat tárgyát képezhetik
A pályázaton részt vehet minden, a pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő, Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében gyártott, forgalmazott áru, árucsalád, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, mellyel rendszert alkothat. A pályázat tárgyát képezheti továbbá önálló szolgáltatás is. Amennyiben a pályázó nem azonos a gyártóval, illetve a pályázat tárgyát képező áru, vagy szolgáltatás jogtulajdonosával, a pályázaton való részvételhez a gyártó/jogtulajdonos írásos hozzájárulása szükséges.

FolytatásAZ ÉV VERSE 2017. irodalmi pályázat

A Gyermekjóléti Alapítvány, az Országos Mécs László Irodalmi Társaság
és az I. (Nagy) Lajos Nemzetközi Szabadegyetem, meghirdeti
AZ ÉV VERSE 2017. irodalmi pályázatot

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázati tudnivalók:
1. Pályázati cím, info:
http://az-ev-verse-2017.webnode.hu/
E-mail: mecslaszlotarsasag@gmail.com
Telefon: 06/20/440-9478 (munkaidőben)

2. A díjra pályázhat bármely magyar állampolgárságú, vagy határon túl élő magyar író, költő , műfordító . Jelentkezési alsó életkori határ: 18. év.

3. A pályázóknak el kell juttatni e-mailben (mecslaszlotarsasag@gmail.com) a következőket:
kitöltött, aláírt Jelentkezési Lap (e felhívás része)
minimum 2 (maximum 5) verset,

4. Nevezési díj: –

5. Regisztrációs díj/adomány: 1000 Ft/pályázó
(A GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNYNAK/Országos Mécs László Irodalmi Társaságnak szánt adományokat kérjük, az alábbi számlaszámra utalják:
K&H Bank Zrt. 10403318-50526789-83551000 (számlatulajdonos: Gyermekjóléti Alapítvány)
A díjazottakra javaslatot a felkért zsűritagok tesznek, döntést a Kuratórium hoz.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, jogi út kizárva.

6. Díjazás:
I. hely: “Az Év Verse 2017” Oklevél + ingyenes megjelenési lehetőség az OMLIT valamely 2017. vagy 2018. évben megjelenő antológiájában + 10000 Ft
II. hely: Oklevél + 5000 Ft
III. V. díj: Elismerő Oklevél – díj

A Kuratórium a változtatás jogát fenntartja.

7. Nevezési – pályázási (beérkezési) – határidő: 2017. szeptember 30.
Határidőn túl érkezett nevezést, pályázatot n e m veszünk figyelembe.

8. A befolyt regisztrációs díjat/adományt kulturális programjaink, irodalmi rendezvényeink, pályázatunk/antológiáink finanszírozására fordítjuk.

9. Pályázók értesítése, döntés: A végeredményt a http://www.omlit.hu oldalunkon publikáljuk, s e-mailben értesítjük a nyerteseket. Díjat/nyereményt kizárólag hazai címre postázunk.

ForrásHúsvéti ünnepkör: Nagyszombat

Nagyszombaton a katolikus egyház papsága a hívekkel együtt Krisztus sírjánál elmélkedik az Úr szenvedéséről és haláláról. Az oltárt ezen a napon minden felszerelésétől megfosztják. Nem tartanak szentmisét sem.

Nagyszombat a húsvéti örömünnep kezdete. A katolikus liturgia szerint este kezdődik az ünnep a tűzszenteléssel, a tűz Krisztus jelképe, akinek feltámadásával a remény, a fény születését ünneplik a keresztény egyházak, ezt követi a keresztvíz-szentelés.

Régente az új tűz, amellyel a keresztények a húsvéti ételeiket főzték, a nagyszombati, megszentelt tűz parazsától vagy szenétől lobbant lángra. A nagyszombati szertartás keretében jönnek vissza a harangok Rómából. 7 olvasmány van, majd a prédikáció után 12 egyetemes könyörgés. Ebben a világ embereiért és vezetőiért, valamint a papságért könyörögnek. Az áldoztatás után a pap – az asszisztencia vezetésével – elindul egy körmenetre. A visszaérkezés után áldást mond, és elbocsátja a híveket. A következő mise általában éjfélkor kezdődik, de egyes egyházközségekben hajnalkor. Ez már Jézus feltámadását jelzi, ez a vigilia-mise.

(Forrás)A húsvéti ünnepkör: Nagycsütörtök

Nagycsütörtök a keresztény hagyomány szerint az utolsó vacsora napja, amikor Jézus a Gecsemáné kertben búcsút vett tanítványaitól és felkészült az áldozatra. Jézus valószínűleg Széder-esti lakomát tartott az Egyiptomból való szabadulás emlékére. Szeretete jeléül megmosta tanítványai lábát.

Az esti szentmise, az utolsó vacsora miséje a szenvedésre induló Jézus búcsúja övéitől. Jézus Krisztus ekkor adta át búcsúajándékait: szeretetének jelét a lábmosásban, Testének és Vérének szentségét, a papi átváltoztató hatalmat, s mintegy végrendeletül elmondta búcsúbeszédét és főpapi imáját egyházáért.

A misében a glória után a harangok megszólalnak, de azután elnémulnak a nagyszombati vigília glóriájáig, s helyüket a fakereplők foglalják el. E némaság a Krisztus kínszenvedésekor elnémult apostolok félelmét és a gyászt jelképezi. A mise végeztével az Oltáriszentséget ünnepélyesen az e napokra fenntartott őrzési helyre viszik, és a húsvéti vigíliamise áldoztatásáig ott őrzik. Ezután következik az oltárfosztás.

A nap szertartásához tartozik a sötétzsolozsma elimádkozása is. Az oltárra helyezett gyertyatartón minden zsoltárvers után eloltanak egy gyertyát. A gyertyák kioltása az ószövetségi próféták megölését és a szenvedő Krisztust magára hagyó tanítványok hűtlenségét jelképezi.

Nagycsütörtökön elhallgatnak a templomokban a harangok, „a harangok Rómába mennek”, s legközelebb csak nagyszombaton szólalnak meg újra.

(Forrás)Gyimesi írott tojások

Gyimesi írott tojások
Hímes tojásaink ‚mintái’ olyan magas tudást és érintetlen ősi kultúrát őriznek, amit mindenkinek, de főként minden magyarnak érdemes legalább egyszer szemügyre venni és használni is.
„A létező valóság minden elemének tudatossága fraktál minőséget képvisel… Az elemi rendszerek átörökített mozgásminőségéből egy olyan részminőség is kifejlődik, amely ismétlődő együttműködések következményeiként magasabb rendszerszinteken… jelenik meg, fejlődik és a „Nagy Egészhez” közeledve eltűnik.” (Malárics Viktor) Ugyanez az információ milyen egyszerűen jelenik meg a hímes tojásainkon vagy a tetejetlen, égigérő fáról szóló meséinkben
Antalné Tankó Mária: Gyimesi írott tojások gazdag gyűjteményéből másoltam

Krisztina Metzker fényképe.

Folytatás