Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása

A Felhívás címe:
Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása
A Felhívás kódszáma: EFOP-1.9.8-17
Magyarország Kormányának felhívása az egyházi és civil fenntartású szociális és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények fenntartói részére, a szociális ágazat korszerűsítésének, valamint a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetőségének megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közszolgáltatások hatékonyságának növelését. A cél elérését a Kormány az egyházi és civil fenntartású szociális és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények fenntartóinak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 70 000 000 Ft és 450 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

Forrás: itt


Benkó Sándor előadó-művészeti díj

A DÍJ CÉLJA
A Benkó Sándor Művészeti Alapítvány kiemelt célja a különféle zenei irányzatokban tevékenykedő, kiemelkedően tehetséges fiatal zenészek felkarolása, támogatása. Az Alapítvány a díjakat évente ítéli oda egy neves művészekből álló szakmai zsűri döntése alapján három kategóriában: jazz, komolyzene és könnyűzene (pop/rock). Az Alapítvány célja, hogy a Benkó-díjat a legkomolyabb szakmai elismerések között tartsák számon, amely a jövő meghatározó művészeit ismeri el, valamint mind a díjat, mind a díjazottakat megismertesse a széles közönséggel.

Forrás: itt


Vallásszabadság Emlékművének megvalósítása

A pályázat célja:
A Tordai Országgyűlés 1568. január 13-án hozott vallásügyi ediktumának, a vallásszabadság törvénye kihirdetésének emléket állító köztéri alkotás elkészítése.

Az emlékmű várható helyszíne
A képzőművészeti alkotás javasolt helyszíne a tordai római katolikus templom (Köztársaság tér 1 szám/Piața Republicii nr. 1,) déli homlokzatának nyugati térfelén található, magas fákkal beültetett, trapéz alakú zöldövezet (helyszínrajz 1. számú. melléklet; fotódokumentáció 2. számú melléklet; vallásszabadság törvénye – összefoglaló 3. számú melléklet, támpontok a köztéri alkotás elhelyezésére vonatkozóan 4. számú melléklet).

Forrás: itt


EGT és Norvég Alap 2009-2014- ösztöndíj, szakmai látogatások

Érdemes pályázni szakmai látogatásokra az EGT Alap 2009-2014 Ösztöndíj program keretében
2017-ben legkésőbb július 24-én nyújthatók be pályázatok az EGT Alap Ösztöndíj program Szakmai látogatások pályázati akciójában. A határidőig beérkező pályázatokat is legkésőbb 2017. október 31-ig meg kell valósítani. A résztvevők kapcsolatot építhetnek, illetve meglévő kapcsolatot ápolhatnak Norvégia, Izland és Liechtenstein releváns intézményeivel, a pályázati felhívásban meghatározott célok elérése érdekében.

Forrás: itt


Iskolakert-hálózat közösségek részére

Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely olyan közösség, mely kertet művel gyerekek aktív bevonásával, saját területen vagy külső helyszínen és a pályázó tagja az Iskolakert-hálózatnak.
Az Iskolakert-hálózathoz való csatlakozás módja itt olvasható: http://www.iskolakertekert.hu/iskolakert-halozat/csatlakozas

Forrás: itt


Meseírás

2017 november hónapban jelenik meg a GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY / Országos Mécs László Irodalmi Társaság szép és teljesen színes mesekönyve.
Szeretné, ha az Ön meséje is megjelenne? Jelentkezzen Ön is!
MINDEN PÁLYÁZÓNK KAP PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉGET!
Kik pályázhatnak? Bárki, hazai és határon túl élő, magyar nyelven író alkotó, életkormegkötés nélkül

Forrás: itt