Kérdések a miniszterhez

Az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat pályázatot hirdet gyermekintézmények számára a Gyermekek Világnapja alkalmából. A nyertes gyermekek részt vehetnek ősszel a VIII. Gyermek- és Ifjúsági Országgyűlés ülésén a Parlamentben.

Pályázni egyénileg, illetve 20 fős csapatokkal lehet, 8-18 év közötti fiatalok részvételével.

Forrás: itt


AranyCORE – zenebajnokság

1. A nyereményjáték szervezője Az AranyCORE – zenebajnokság Arany János versei nyomán (a továbbiakban: Játék) szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; a továbbiakban: a továbbiakban: Szervező). 

2. A Játékban résztvevő személyek 
A Játékban részt vehet bármely 14. életévét betöltött természetes személy, különösen bármely magyarországi vagy határon túli középiskolai köznevelési intézményben vagy felsőoktatási intézményben tanuló diák (a továbbiakban: Játékos), aki megfelel a Jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékra Szervező elsősorban amatőr zenészek jelentkezését várja. Kiskorú Játékos a Játékban csak törvényes képviselője hozzájárulásával – a jelen Játékszabályzat 4.1.3. pontjában rögzített Hozzájáruló nyilatkozat törvényes képviselő általi aláírásával – vehet részt. A Játékban a Szervező dolgozóinak és alvállalkozóinak Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a jelentkezéssel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Forrás: itt


Lőrincze Lajos könyvtári állománygyarapítási pályázat, 2018

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Lőrincze Lajos könyvtári állománygyarapítási pályázat, 2018

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki iskolai és közkönyvtárak bővítésére,
könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron

A pályázat célja
A magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

Forrás: itt


Élelmiszerlavina, rászorulók élelmiszertámogatása

Pályázati felhívás – 2018
A Civil Iránytű Alapítvány a Syngenta Kft. támogatásával “Élelmiszerlavina” címmel hirdet pályázatot azzal a céllal, hogy helyi összefogással rászorulók élelmiszertámogatáshoz juthassanak. A program során támogatott rászorulók lehetnek gyermekek, nagycsaládosok, idősek, vagy más, hátrányos helyzetű csoportok is, akik anyagilag nehéz helyzetben élnek.
A pályázaton kiválasztott szervezetek zöldségvetőmagokból és vetőburgonyából álló támogatásban részesülnek. A pályázó feladata a kapott vetőmagok segítségével élelmiszerek előállítása, és a megtermelt élelmiszer rászorulókhoz történő eljuttatása.
A pályázaton részt vehet minden Magyarországon bejegyezett jogi személyiséggel rendelkező közhasznú szervezet, oktatási intézmény és települési önkormányzat. A pályázó a megvalósításhoz partnerként egyéb szervezeteket is (pl. vállalato(ka)t, helyi egyházi szervezeteket) bevonhat. A kiíró kifejezetten preferálja, ha a program több résztvevővel, helyi szintű összefogással valósul meg (például önkormányzat, civil szervezet, mezőgazdasági termelő cég/vállalkozó).

Forrás: itt


Campus Mundi

Nem igaz, hogy csak a legtehetősebb fiatalok tanulhatnak külföldön. A Campus Mundi programban akár 350.000 Ft ösztöndíjat is kaphatsz havonta, és a világ szinte bármelyik országába kiutazhatsz néhány hónapra. Tévhitek és tények a külföldi tanulásról.

1. Nem túl bonyolult a pályázás?
Egyáltalán nem. A pályázás egy jól kezelhető online rendszerben történik, ahol regisztráció után el tudod menteni az adataidat, így nem kell kapkodnod a kitöltéssel. Pályázni folyamatosan lehet, de ha most jelentkezel, az őszi félévben már a kiszemelt országban tanulhatsz. A pályázati folyamatról és a külföldi egyetemekről érdeklődj az intézményed Campus Mundi kapcsolattartójánál.

Forrás: itt


Periferiális látásmódok

2018. március 22.-2018. április 14. 
Vizuális környezetünket ismerős tárgyak és helyszínek sokasága népesíti be, ennek köszönhető, hogy többé-kevésbé biztonsággal el tudunk igazodni a minket körülvevő világban. Azonban a megszokás el is tompítja az észlelésünket; ismerős környezetben hajlamossá válunk nem észrevenni az érdekes, izgalmas részleteket és pillanatokat. A fotográfusnak éppen erre van szeme: hogy megragadja az észrevétlent, a marginálisat, a periférián jelentéktelenné elmosódottat – mindazt, ami mindennapi életünk rohanása közepette megszokottsága okán úgymond észrevétlenné válik és elkerüli a figyelmünket. A fotósnak számos eszköze van arra, hogy láthatóvá tegye a megszokás következtében észrevétlenné vált dolgokat: egy érdekes kompozícióra, formára vagy az emberi helyzetek és interakciók marginális aspektusaira fókuszálva a figyelmünket ráirányíthatja olyan részletekre is, amelyek mellet egyébként elmennénk. És csak ekkor, a fotót szemlélve jövünk rá, hogy tulajdonképpen olyan valamit nézünk, amit eddig – bár ismerős volt – nem láttunk, amit a fotográfus sajátos “periferiális látásmódja” és érzékenysége nélkül esetleg soha nem is vettünk volna észre. 

Forrás: itt


Törizz otthon!

Kedves Kollégák!
Honlapunkon – a http://www.torizzotthon.hu-n – lehetőséget adunk arra, hogy történelemtanárként bemutathassátok az általatok kipróbált, a történelemtanítás során legjobban bevált módszereket, amelyekkel a tantárgy tanítása változatossá, élvezetessé tehető.
Lehetőséget adunk nem történelem szakos tanároknak is. Olyan módszertani írással pályázhattok, amelyet saját tantárgyatok tanítása során alkalmaztok és módszereiteket a történelemtanároknak is szívesen bemutatnátok, mert történelemóra keretei között is kiválóan felhasználhatóak lennének.

Forrás: itt