A magyar kultúráért és oktatásért

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: BGA Zrt) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA törvény), valamint a BGA törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2018. évi “Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja:
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által. 
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, az e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

Forrás: itt


Énjövőm, fiatalok elhelyezkedése

Kiíró: Coca-Cola Hellenic Bottling Company (CCHBC) Magyarország
Lebonyolító: Uniomedia Zrt.

A PÁLYÁZAT HÁTTERE:
A fiatalok munkanélküliségének társadalmi súlyából és jelentőségéből fakadóan a Coca-Cola Hellenic Bottling Company (CCHBC) Magyarország helyi fiatalok munkához jutását kívánja elősegíteni alapvető készségek kialakításával, valamint olyan hálózatok és kapcsolatok fejlesztésében szeretne részt venni, melyek a fiatalok elhelyezkedését mozdítják elő.
2016-ban a CCHBC új vállalati küldetést dolgozott ki és egy olyan kiterjedt kezdeményezést indított el, amely az alapvető szociális és vállalkozói készségek fejlesztésére fókuszál a 18-30 év közötti korosztály körében, illetve olyan kapcsolatfejlesztésbe fog, mely a célcsoport munkához jutásának esélyeit növeli.
A program neve: #énjövőm. A CCHBC Magyarország helyi szervezetek és hálózatok bevonását kívánja kezdeményezni és egy pályázatot ír ki civil szervezetek számára.

Forrás: itt


A fény mestere – master of light 2017

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A Nívódíjjal az alapító a szakma figyelmét kívánja olyan világítástervezők, építészek, belsőépítészek, tárgytervezők, képzőművészek, iparművészek, elektromos tervezők és más, kapcsolódó területeken alkotó szakemberek munkásságára felhívni, és a legkiemelkedőbbnek A Fény Mestere – Master of Light díj átadásával elismerni, akik világítástervezési folyamatokban felmutatott tudásukkal és munkájukkal hozzájárultak a magyarországi világítási kultúra fejlődéséhez és ezzel a világítástervezés ügyét előmozdították
– integráló gondolkodásmóddal,
– újfajta, magasabb minőséget célzó tervezési módszerekkel,
– világítástervezéssel kapcsolatos kutatási eredménnyel,
– új szakmai szemlélettel,
– új, saját fejlesztésű világítási eszközzel vagy világításban használható tárggyal, technológiával
– vagy egy komplex tervezési folyamat akár egy kis részletében a fentiek bármelyikének létrehozásával
– meghatározó tényezővé teszik a világítást az épített környezet részeként vagy
– alkotásuknak élménynövelő ereje van.

Forrás: itt


MVM Edison Light Up!

A MVM Magyar Villamos Művek Zrt. (Szervező) meghirdeti az MVM Edison Light Up! innovációs pályázat és startup versenyt. A pályázat keretében olyan energetikai, energiatudatossági, kreatív innovációk terveinek felkutatása és felkarolása a cél, amelyek jelentős társadalmi és gazdasági hatás kiváltására képesek. A pályázat inkubációs program keretein belül nyújt segítséget a projektek megvalósításhoz.

Forrás: itt


Az év diák költője és az év diák írója

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió 

2. A pályázat kiírójának postacíme:
Irodalmi Rádió 
Miskolc 
Serház utca 4. 1/1.
3530

3. A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu

4. A pályázat címe: “AZ ÉV DIÁK KÖLTŐJE” – “AZ ÉV DIÁK ÍRÓJA”

forrás: itt


Mester-M Díj 2017

Ön is emlékszik
– arra a szeretett tanár, mesterére, aki elindította a pályán, akihez mindig fordulhatott jó tanácsért, szakmai támogatásért?

Ön is ismeri
– azt az áldozatkész, lelkes tanárt, szakembert, aki gyermekét jó tanácsokkal látta el és külön szakkörökön segítette az iskolai felkészülésben vagy a tanulmányi versenyeken?
– azt az edzőt, aki jó szemmel kiemelte és a neki legmegfelelőbb sportágban segítette készségei, képességei fejlesztésében gyermekét?

Forrás: itt


Tutoráltakat keresünk

Tutoráltakat keresünk 2017

A Matehetsz a Tehetségek Magyarországa projekt keretében felhívást indít tutorhálózathoz való csatlakozásra 
A Matehetsz 2016-ban kezdte meg az EFOP 3.2.1-15-2016-00001 Tehetségek Magyarországa című kiemelt európai uniós projektjének megvalósítását. A projekt egyik fő feladata a magyarországi tutorhálózat kialakítása, működtetése. 

Forrás: itt


Ösztöndíj új alkotások létrehozására

A KÉPZŐMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
Pályázati cél: Fiatal, szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező képzőművészek részére vissza nem térítendő alkotói támogatás biztosítása, kizárólag új alkotások létrehozására.
Pályázatot azok a 35. életévüket be nem töltött, szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező képzőművészek nyújthatnak be, akik vállalják, hogy az alkotói támogatás idején létrehozott új alkotásaikat állami és/vagy önkormányzati fenntartású, költségvetési szerv, vagy nonprofit gazdasági társaság formában működő intézményekben 2018. december 31-ig bemutatják. 

Forrás: itt