Fenntartható jövőért díj

A BCSDH Fenntartható Jövőért Díjat hoz létre. Célja, hogy elismerje, és széles körben bemutassa a fenntarthatóság területén tett kiemelkedő vállalati, vezetői és személyes teljesítményeket. Ezzel is előmozdítva és növelve az üzleti szektor hozzájárulását és hatását a fenntarthatósági célok teljesítésében.

Forrás: itt


Kedvezményes továbbképzés pedagógusoknak

Kedvezményes
TOVÁBBKÉPZÉS PEDAGÓGUSOKNAK

MŰVÉSZETTERÁPIA PEDAGÓGUSOKNAK, MŰVÉSZETTEL A KIÉGÉS ELLEN (óvoda, általános és középiskola)
Ea.: Borbély Károly festőművész, művészetterapeuta, főiskolai docens 
időpont: 2017.november 18. (szombat) ÉS november 25. (szombat) – 9-12 óra között
2×3 órás gyakorlati, 2×5 óra távoktatás továbbképzés-műhelymunka 
Helyszín: Pápa, Kékfestő Múzeum előadóterme

Forrás: itt


Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása

A Felhívás címe:
Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása
A Felhívás kódszáma: EFOP-1.9.8-17
Magyarország Kormányának felhívása az egyházi és civil fenntartású szociális és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények fenntartói részére, a szociális ágazat korszerűsítésének, valamint a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetőségének megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közszolgáltatások hatékonyságának növelését. A cél elérését a Kormány az egyházi és civil fenntartású szociális és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények fenntartóinak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 70 000 000 Ft és 450 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

Forrás: itt


Benkó Sándor előadó-művészeti díj

A DÍJ CÉLJA
A Benkó Sándor Művészeti Alapítvány kiemelt célja a különféle zenei irányzatokban tevékenykedő, kiemelkedően tehetséges fiatal zenészek felkarolása, támogatása. Az Alapítvány a díjakat évente ítéli oda egy neves művészekből álló szakmai zsűri döntése alapján három kategóriában: jazz, komolyzene és könnyűzene (pop/rock). Az Alapítvány célja, hogy a Benkó-díjat a legkomolyabb szakmai elismerések között tartsák számon, amely a jövő meghatározó művészeit ismeri el, valamint mind a díjat, mind a díjazottakat megismertesse a széles közönséggel.

Forrás: itt


Vallásszabadság Emlékművének megvalósítása

A pályázat célja:
A Tordai Országgyűlés 1568. január 13-án hozott vallásügyi ediktumának, a vallásszabadság törvénye kihirdetésének emléket állító köztéri alkotás elkészítése.

Az emlékmű várható helyszíne
A képzőművészeti alkotás javasolt helyszíne a tordai római katolikus templom (Köztársaság tér 1 szám/Piața Republicii nr. 1,) déli homlokzatának nyugati térfelén található, magas fákkal beültetett, trapéz alakú zöldövezet (helyszínrajz 1. számú. melléklet; fotódokumentáció 2. számú melléklet; vallásszabadság törvénye – összefoglaló 3. számú melléklet, támpontok a köztéri alkotás elhelyezésére vonatkozóan 4. számú melléklet).

Forrás: itt


EGT és Norvég Alap 2009-2014- ösztöndíj, szakmai látogatások

Érdemes pályázni szakmai látogatásokra az EGT Alap 2009-2014 Ösztöndíj program keretében
2017-ben legkésőbb július 24-én nyújthatók be pályázatok az EGT Alap Ösztöndíj program Szakmai látogatások pályázati akciójában. A határidőig beérkező pályázatokat is legkésőbb 2017. október 31-ig meg kell valósítani. A résztvevők kapcsolatot építhetnek, illetve meglévő kapcsolatot ápolhatnak Norvégia, Izland és Liechtenstein releváns intézményeivel, a pályázati felhívásban meghatározott célok elérése érdekében.

Forrás: itt