Majális

Képtalálat a következőre: „majális”

Április utolsó és május első napja, nemcsak a majális és a ballagások miatt fontos, hanem a hónaphoz kötődő népszokások: a májusfa állítás és a májuskosár miatt is. Ilyenkor vihetnek ugyanis a férfiak a kiszemelt hölgynek fákat vagy kosarakat – jelezve ezzel udvarlási szándékukat.

A májusfa sudár, a törzsén gallyaitól megtisztított, hegyén lombos fa vagy szép növésű ág. A legények éjszaka vágták ki az erdőn, és hajnalra állították fel a helyi szokásnak megfelelően minden lányos ház elé együttesen, vagy mindenki a maga szeretője háza elé. Sok helyütt csak a bíró és a pap háza, esetleg a templom előtt állítottak fel egyetlen magas májusfát, a lányos házak udvarán kisebb fa díszelgett. A májusfákat szalagokkal, zsebkendőkkel, virágokkal, teli üveg borral, hímes tojással stb. díszítették föl, mielőtt a földbe beásták, vagy a kapufélfára, kútágasra felszögezték volna. Erdélyben ki is faragták a fát vagy a legény rávéste a nevét .

A fa kivágása, hazaszállítása inkább titokban történt éjszaka, hajnali feldíszítése is inkább a legénybanda közös, bizalmas feladata volt. A reggelre díszelgő májusfa kiállítása, nagysága stb. számos helyen szokásos magyarázatra adott okot: ki-kinek udvarol, kinek állítottak szebb fát, kinek a májusfáját csúfította el reggelre a haragosa stb.

A májusfa állításának szokását városon is ismerték, ismerik ma is.

Képtalálat a következőre: „májusfa”

A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma, az ifjúság tavaszi szokásainak Európa-szerte ismert szimbolikus kelléke.

Képtalálat a következőre: „szinyei merse pál majális”

Bővebben


“A természet poétája és piktora” – az Irodalmi Rádió pályázata

“A természet poétája és piktora”
az Irodalmi Rádió pályázata lehetőség az Irodalmi Rádió hangzó- és nyomtatott kiadványsorozataiban,
rádióműsoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre,
az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is,valamint alkotói verseny
“A természet poétája 2017.” és “A természet piktora 2017.” címek és díjak elnyeréséért

A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió
A pályázat kiírójának postacíme: Irodalmi Rádió Miskolc Pf. 8/P 3503
A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu
A pályázat címe: “A természet poétája” – “A természet piktora”
A pályázat célja és témája: Szépirodalmi alkotások, versek, rövidprózák, valamint képzőművészeti alkotások (rajzok, festmények) beküldése az Irodalmi Rádió természetről készülő műsorába.
Korosztályi, életkori megkötés nélkül bárki pályázhat, várjuk gyerekek és felnőtt alkotók munkáit is a természetről, növényekről, állatokról, tájakról, évszakokról, a természetben megélt pillanatokról, élményekről, történetekről.

Pályázhatnak:
bárki, életkortól függetlenül

Megjelenés:
A legjobb alkotásokat egy bográcsozással és túrával egybekötött, természetben eltöltött napon mutatjuk be a Bükkben, 2017 nyarán. A szépirodalmi alkotásokat felolvassuk, a képzőművészeti alkotásokból pedig egy színes kiadványt készítünk.
(A rendezvény helyszínéről és pontos időpontjáról a későbbiek folyamán ímélben tájékoztatjuk a pályázókat.)
A legjobb alkotásokból készítünk egy válogatást weboldalunkra is: http://www.irodalmiradio.hu

A pályázat formai követelményei:
Szépirodalmi alkotások esetében:
Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.
Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező
Egy mű maximális hossza vers esetében max. 4, próza esetében max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:
– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla
A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!
Lehet e-mail-ben vagy postai úton pályázni.
A nyomtatott pályázat eljuttatása postán: Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P
Az elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu
A pályázat minden oldalán legyen rajta az a név, melyen a szerző szerepelni szeretne!
Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

Képzőművészeti alkotások esetében:
Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.
Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező
Maximum A/4 nagyságú alkotás vagy annak fényképe, szkennelt változata.
Lehet e-mail-ben vagy postai úton pályázni.
A nyomtatott pályázat eljuttatása postán: Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf. 8/P
Az elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

A pályamunkák formai és tartalmi követelményei:
Formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsületsértés stb.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2017. május 30.

Pályázati díj:
Beküldött művenként 1000 Ft (beküldött alkotásonként, pályamunkánként ezer forint).
18 év alatti alkotóknak 25% kedvezmény (750 Ft/alkotás a fizetendő díj)
A rádió blogszerzőinek és MP tagjainak 50% kedvezmény (500 forint).
A blogszerzők, MP tagok listája: http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/alkotok/
A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat.
A pályázati díjat csak azt követően kell befizetni, amikor visszajeleztük a pályázat beérkezését.
Ímélben vagy postai úton küldünk visszaigazolást, számlát, csekket a befizetendő összegről.
Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.
A pályázati díj befizetését átvállalhatja alapítvány, egyesület, iskola vagy annak fenntartója is. Ez esetben kísérőlevélben kérjük feltüntetni a külön számlázási nevet és címet is.

További információk kérhetők:
Telefonon: 20/544-0372
vagy e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

Zsűrizés:
A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió vezetősége végzi.

Eredményhirdetés:
2017 nyarának egyik szombatján egy, a Bükkben eltöltött bográcsozást és könnyű túrát követően a természetben.
A szépirodalmi alkotásokat felolvassuk, a képzőművészeti alkotásokból pedig egy színes kiadványt készítünk,
a díjakat és okleveleket is ezen a rendezvényen adjuk át a helyezetteknek és a sikeresen szerepelt alkotóknak.
(A rendezvény helyszínéről és pontos időpontjáról a későbbiek folyamán ímélben tájékoztatjuk a pályázókat.)

Jutalmazás:
A legjobb alkotások szerzői oklevelet és könyvjutalmat kapnak, alkotásaik megjelenési lehetőséget kapnak orgánumainkban, felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.
Első, második és harmadik helyezések is kiosztásra kerülnek.
A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek hangos kiadványunkra, bekerülhetnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé, tagjainkat segítjük művészeti pályafutásukban, lehetőségeket kínálunk számukra, megjelent könyveiket népszerűsítjük.

A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db nyomtatott vagy elektronikus példány a pályamunkából
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatott vagy elektronikus példány a pályázati űrlapból
– visszajelzésünket követően nem érkezik be a pályázati díj
– jogsértő tartalmú a pályamunka
– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek
http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/alkotok/

termeszet2017-urlap.doc

Forrás: pafi.hu


VI. Nemzetközi Benedek Elek Meseíró Pályázat

VI. Nemzetközi Benedek Elek Meseíró Pályázat

 

A pályázat meghirdetője:
GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY, ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG, PÁLFFY DÉNES NÉPFŐISKOLA AKADÉMIA
Pályázatunk célja: tisztelgés Benedek Elek munkássága előtt; tehetségazonosítás, tehetséggondozás,gazdagítani a magyar nyelven írt gyermekirodalmat.
Cím, elérhetőség:
E-mail: nemzetkozimeseiropalyazat@gmail.com
Telefon: 06/20-440-9478 (munkaidőben!)
Web: http://www.meseiro-palyazat-2017.webnode.hu;

Kik pályázhatnak?
Magyar nyelven írók, magyar és nem magyar állampolgárok egyaránt. Alsó életkori határ: 10 év.
Nevezési díj nincs. Adományokat, szponzori támogatást szívesen és szeretettel fogadunk.
A mesék formai követelménye:
A mesék (verses mesék, mondókák) témája szabadon választott lehet. Igényes, a gyermekek lelkét simogató pályaműveket várunk! Pályázónként maximum 3 pályaművet (max. 4 gépelt oldal (A4) terjedelemben) fogadunk el . Illusztráció lehetséges.
A kéziratok formai követelménye: Times New Roman betűtípus, 12-es nagyság, 1,5-es sortávolság
Az illusztrációk formai követelménye: A5 méretben készült mono vagy color illusztrációk, jpg-fájlként csatolmányként elküldve (fontos: nem pdf-ben, nem tömörítve, nem Driveon)
A meséket kizárólag e-mailben, word formátumban várjuk, a kitöltött – e felhívás része – Jelentkezési és Regisztrációs Űrlappal együtt.
Email: nemzetkozimeseiropalyazat@gmail.com

Beküldési határidő: 2017. 09. 01.

A határidőt követően nem fogadunk pályázatot.
Értékelés, zsűri: A beérkezett pályaműveket felkért szakmai zsűri olvassa el .
A beérkezett pályaművek közül 50 mese jut a döntőbe és egyúttal felkerül a http://www.meseiro-palyazat-2017.webnode.hu honlapunkra (legkésőbb 2017. 09. 10-ig) A döntőbe került szerzőket külön nem értesítjük!

Várjuk az olvasói szavazatokat e-mailben! Egy olvasó 1 műre/szerzőre szavazhat! Szavazás időtartama: 2017. 09. 10.-09. 15.
A végeredmény megállapításakor az olvasói szavazatok arányát a zsűri figyelembe veszi.

DÍJAZÁS:
1.helyezett: Oklevél és ingyenes publikálási lehetőség a 2017. évi Meseszép ajándék 2. c. mesekönyvben
2.-3.-4. helyezett: Oklevél
A nyerteseket e-mailben értesítjük. A pályázati végeredményt a http://www.omlit.hu oldalon közzétesszük.
A végeredmény ellen fellebbezés nincs, jogi út kizárva.
Egyéb
A pályázat beküldése egyúttal hozzájárulást is jelent, hogy a pályaművet publikáljuk nyomtatott vagy elektronikus formában; a felhasznált alkotásokért ellenszolgáltatást, jogdíjat semmilyen jogcímen nem áll módunkban fizetni.
Szponzori támogatást szívesen fogadunk az alábbi számlaszámra:
Gyermekjóléti Alapítvány K&H Bank Zrt. 10403318-50526789-83551000
A változtatás jogát fenntartjuk!
http://www.gyermekjolet.hu, http://www.omlit.hu

VI. Nk. BE Meseíró Pályázat felhívása és jelentkezési lap.docx

Forrás: pafi.hu


“Muzsikál az erdő” Gyermekrajz Pályázat

“Muzsikál az erdő”
Gyermekrajz Pályázat

A Muzsikál az Erdő Alapítvány gyermekrajz pályázatot hirdet a “Muzsikál az erdő” 2017. évi rendezvénysorozatának keretein belül. Várjuk minden alkotó kedvű gyermek pályázatát, akiknek az alkotásai összhangban vannak a rendezvénysorozat szellemiségével.

Kedves Gyerekek! Engedjétek szabadon a fantáziátokat! Rajzoljatok, fessetek, mutassátok meg, hogy Ti hogyan látjátok az erdőt, ezt a varázslatos helyet. A “Muzsikál az erdő” rendezvényekkel szeretnénk, ha minél többen felfigyelnétek arra, hogy mekkora érték az erdő, a tiszta környezet. Minden napon gondolunk Rátok, kedves gyerekek, és várunk kézműves foglalkozásokkal, bábszínházzal, gyerekeknek szóló koncertekkel, odakint az erdőben. Sőt idén még gyermeknapi programokkal is készülünk! Gyertek el a szüleitekkel, a nagyszüleitekkel a “Muzsikál az erdő” rendezvényeire. Bízunk benne, hogy jól fogjátok magatokat érezni!

A “Muzsikál az erdő” alapgondolata a természeti környezettel való harmonikus együttélés megvalósíthatóságának, s ezen harmónia fenntarthatóságának hitéből táplálkozik.

“Hosszú távon fenntartható, boldog emberi lét csak a természettel harmóniában képzelhető el. Hitünk szerint ez csak úgy valósulhat meg, ha életünk négy legfontosabb dimenzióját – társadalom, gazdaság, környezet, zene – művészetek – összehangoljuk, harmonizáljuk.”

A “Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat fő célja a környezettudatos életmód népszerűsítése, a fenntarthatóságra nevelés az erdő, a művészetek és a zene erejével. A komolyzene, a népzene, a képzőművészetek, a kultúra támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, a helyi természeti, kulturális értékek, az erdő védelme, a helyi közösségépítés, a helyi közösségek összefogása. A kilencnapos rendezvénysorozat minden nap más-más település köré szerveződik, ahol a céloknak megfelelő programok kapcsolódnak egymáshoz. Szeretnénk, ha az ide látogatók új impulzusokat meríthetnének természeti környezetünk és kultúránk megismeréséhez.

A Príma Díjas és Nógrádikum Díjas rendezvény erdei helyszíneken klasszikus és népzenei koncertekkel, erdei sétákkal, képzőművészeti kiállításokkal, gyermekprogramokkal, sporteseményekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, falusi vendéglátással várja a feltöltődésre vágyó közönséget.

Muzsikál az erdő” jövőképe – a természettel békében, összhangban élő ember.

“Az erdő nemcsak egy fontos megújuló nyersanyag és energiaforrás, hanem egy csodálatos életközösség, mely testi-lelki feltöltődésünk igaz forrása.”
A rajzok technikája szabadon választott.
A4-es méretű pályaműveket várunk.
A pályázat érvényességének feltétele: minden pályázó a rajz hátoldalára írja rá a nevét, életkorát, elérhetőségét (postacímét és a szülei email címét) és a mű címét.
A pályaműveket postai úton várjuk.
Pályaműveket nem küldünk vissza
Pályázhatnak: óvodások, alsó tagozatos iskolások

A pályázatok beadási határideje: 2017. április 1.-május 10. között.

Beadási cím: 3200 Gyöngyös, Gólya utca 28.
Zsűri: Az alkotásokat szakmai zsűri bírálja el, melynek elnöke Telegdi Ágnes író.
Díjazás:
A zsűri által kiválasztott alkotásokat kiállítjuk a “Muzsikál az erdő” helyszínein.
Telegdi Ágnes könyvei, “Muzsikál az erdő”-s ajándéktárgyak, rajzeszközök.
Az ünnepélyes eredményhirdetést Telegdi Ágnes tartja.
A legjobb alkotásokat beküldő alsó tagozatos osztály részt vehet a Kiskunsági Nemzeti Park területén egy erdei iskolai élményprogramon.

Fődíj: a legjobb alkotás készítője a családjával tölthet egy hétvégét egy mátrai vendégházban.
Az eredményhirdetés a “Muzsikál az erdő” a Hírös Városban rendezvényünkön, május 28-án, Lakitelek – Tőserdőn.
A kiállításra szánt alkotások listáját május 24-én közzé tesszük honlapunkon, a http://www.muzsikalazerdo.hu
Érdeklődni:
Matúz Viktória muzsikal.matuzviktoria@gmail.com, vagy +36-30-366-09-66
http://www.muzsikalazerdo.hu/2014/index.php

Forrás


ÁLLATI ÓVODA A BOOMERANG CSATORNA ÉS A DIGI KÖZÖS PÁLYÁZATA

ÁLLATI ÓVODA
A BOOMERANG CSATORNA ÉS A DIGI KÖZÖS PÁLYÁZATA
NYEREMÉNYEK: ÓVODAI FESTÉS, ÁLLATKERTI KIRÁNDULÁS, AJÁNDÉKOK

A DIGI és a Boomerang csatorna közös pályázatot hirdet óvodák és/vagy óvodai csoportok számára ”Állati óvoda” címmel.

Hogyan nevezhettek?
Tervezzétek meg milyen lenne álmaitok ‘állati’ óvodája, ahol pajkos kutyusok szaladgálnak az udvaron, cirmos cicák dorombolnak a sarokban, azaz kedves állatokkal élitek a mindennapjaitokat! Készítsetek rajzot, festményt, kollázst, montázst, mozaikképet vagy bármilyen más alkotást közösen, a lényeg, hogy megmutassátok rajta, hogyan képzeltek el egy óvodát állatokkal.

Az elkészült alkotásokat az óvodapedagógus vagy szüleitek vezetésével töltsétek fel a http://www.digi.hu/allatiovoda felületre 2017. április 1-30. között. A nyertes csoport és/vagy óvoda kiválasztása két körös lesz: az első körben nyilvános online közönségszavazáson dől el, hogy melyik a 10 legjobb rajz, majd a legjobb 10 alkotásból a szakmai zsűri választja ki a legjobbakat.

Nyeremények:
I. helyezett: Megszépítjük, kifestjük az óvoda/ óvodai csoport egy közösségi terét 350 000 Ft értékben
II. helyezett: Állatkerti belépők egy szabadon választott állatkerbe 45 000 Ft értékben
III. helyezett: Boomerang-ajándékcsomag a csoport minden tagjának

Regisztráció: 2017. április 1-30.
Nevezési határidő: 2017. április 30., vasárnap éjfélig
Közönségszavazás: 2017. április 19-2017. április 30. péntek éjfélig
Zsűri választása: 2017. május 3.
Nyertes kihirdetése: 2017. május 5.

Bővebb információért és inspirációért látogassatok el a http://www.digi.hu/allatiovoda és a http://www.boomerang.-tv.hu oldalra, vagy nézzétek kedvenc állatos meséiteket (pl. Scooby-Doo, Garfield, Tapsi Hapsi) a Boomerang csatornán!

Várjuk a szebbnél-szebb nevezéseket!
Bármilyen felmerülő kérdés vagy probléma esetén forduljanak bizalommal Hidvégi Franciskához a franciska@lollipopommunication.hu címen, vagy a +3630/824-47-30 számon.

Forrás: pafi.hu


A Szellemi Tulajdon Világnapja

A Szellemi Tulajdon Világnapja (április 26.)

Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 2000. évi közgyűlésén döntött arról, hogy április 26-át a világ társadalmi fejlődéséhez és haladásához meghatározó módon hozzájáruló műszaki alkotók és művészek munkásságának, eredményeik védelmének szentelt világnappá nyilvánítja.

Dr. Kamil Idris, a WIPO korábbi főigazgatójának szavaival: “A Szellemi Tulajdon Világnapja ragyogó alkalmat kínál az emberek arra való ösztönzésére, hogy gondolkodjanak el a szellemi tulajdonnak a mindennapi életben betöltött szerepéről, valamint arról, hogy mekkora jelentősége van az innováció és az alkotóképesség előmozdításában és védelmében.”

Egyrészről az emberi kreativitást ünnepeljük, a feltalálókat és a művészeket, akik szebbé és jobbá teszik a világunkat, másrészről a szellemi termékekhez fűződő jogokat is, amelyek ösztönzik és táplálják az alkotó embereket.

A világnap alkalmából egyre nagyobb aktivitás tapasztalható különböző szervezetek részéről, és egyre nagyobb nyilvánosságot kap ez az alkalom. A világnapnak természetesen már Facebook-oldala is van, és a hozzá kapcsolódó térképen rákereshetünk, hogy szerte a világon merre és hogyan ünnepelnek embertársaink. A világszerte zajló eseményekről a WIPO saját listát is vezet, és a világnap kapcsán készült ötletes és látványos poszterekből és promóciós anyagokból egy évről évre bővülő online tárlatot is megtekinthetünk.

A világnapról bővebb információkat talál a Pintz és Társai Kft. honlapján: http://www.vedjegyportal.hu/szellemi-tulajdon-vilagnapja