A 2017. évben módosult egyesületi és alapítványi státusz-jogszabályokkal megjelent a CIVIL KÖZLÖNY 2017/1. száma
A 2017. januárban jelentősen módosult a Polgári Törvénykönyv egyesületi fejezete; március 1. napjától pedig a Civil Törvény és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló törvény. Az 
Alapítványok és Egyesületek Jogi Értesítője (CIVIL KÖZLÖNY) már a módosításaikkal egységes szerkezetben tartalmazza ezeknek a törvényeknek a civil szervezetekre alkalmazandó részeit, megkönnyítve ezzel a civil szervezetek eligazodását a gyakran változó jogi környezetben.
CIVIL KÖZLÖNY egy évben háromszor (márciusban, szeptemberben és a következő év januárjában), elektronikus formátumban (.pdf) megjelenő civil nonprofit jogi periodika. Szerkeszti dr. Bíró Endre, civil nonprofit jogi ügyekben jártas ügyvéd.
Kiadja a Jogismeret Alapítvány, közhasznú szervezet. Éves előfizetési díja, a három lapszámra együtt, bruttó 4.200 Ft.
A CIVIL KÖZLÖNY megrendelhető írásban, bármely elektronikus módon: honlapon a legkönnyebb: www.jogismeret.hu / Kiadványok / Civil Közlöny oldalon.E-mailben: info@jogismeret.hu